Sønderborg Harmonikaklub - Arrangementskalender  2017-2018

 

Arrangementer i 2018

Søndag den 25. november Advenskoncert i Musikhuset

Torsdag den 13. december Sang og danseaften på Alleen

Fredag den 14. december kl. 19 Sønderborg harmonikaklubs juleafslutning på Alleen

Arrangementer i 2019

Torsdag den 17. januar Sang og danseaften på Alleen

Lørdag den 9. februar Bovrup plejehjem

Torsdag den 14. februar Sang og danseaften på Alleen

Torsdag den 14. marts Sang og danseaften på Alleen

Søndag den 31. marts Forårskoncert i Musikhuset Skovvej 16

Søndag den 28. april Nordborg ældresagen

Torsdag den 6. juni Cafe Solskin Sønderborg.

Torsdag den 29. august Sundeved husmoderforening

Fredag den 27. september Frivillighedsdag Idrætscentret Nordborg

                                                                                                                                          

                                                                     Retur