Sønderborg Harmonikaklub - Arrangementskalender  2019-2020

Arrangementer i 2019

Fredag den 28. juni Klubbens sommerafslutning på Alleen (opstart efter sommerferie tirsdag den 6. august)

Torsdag den 29. august Sundeved husmoderforening

Fredag den 27. september Frivillighedsdag Idrætscentret Nordborg

Torsdag den 10. oktober Janderup Pensionistforening

Søndag den 24. november Adventskoncert i musikhuset

Fredag den 13. december. Juleafslutning i musikhuset

Arrangementer i 2020

Fredag den 21. februar kl. 19:00ordinær Generalforsamling i musikhuset

Søndag den 29. marts kl. 14:30 Forårskoncert i Musikhuset Skovvej 16   Aflyst på grund af COVID 19!

Lørdag den 9. maj Fest i by i Nordborg.  Aflyst på grund af COVID 19!

Torsdag den 28. maj Cafe Solskin  Aflyst på grund af COVID 19!

Lørdag den 22. november Adventskoncert i Musikhuset skovvej 16 Aflyst på grund af COVID 19!

mandag den 30. november Adventskoncert forsamlingsgården v. Sottrup Aflyst på grund af COVID 19!

Fredag den 11. december Juleafslutning Musikhuset skovvej 16 Aflyst på grund af COVID 19!

 

                                                                                                                                          

                                                                     Retur