Om Sønderborg Harmonikaklub - Historisk udvikling

1984:
Klubben blev stiftet som en forening med navnet "De sønderjydske harmonikaspillere". I starten var vi ca. 15 spillere.

Alfred Renner virkede straks fra starten som orkesterleder.


1987:
Vi ændrede vores klubnavn til Sønderborg Harmonikaklub, idet de fleste medlemmer var fra Sønderborg og nærmeste opland. Samtidig var navneskiftet med til at præcisere vores hjemby.

Vi
startede, i samarbejde med aftenskolen LOF, et tilbud om at lære at spille på harmonika. Ad denne vej er klubben blevet tilført en del medlemmer.

1988:
Vi
arrangerede vores første Forårskoncert. Lokaliteten var Sønderborg Statsskole. Det var en succes, både musikalsk og besøgsmæssigt. Vi måtte love publikum at afholde Forårskoncert fremover. Og det har vi indfriet hvert forår siden.
Vi spillede til et par af Årsmøderne i Sydslesvig. Det har stort set været tradition siden.

1989:
V
i spillede til dyrskuet i Aabenraa. Musikken blev transmitteret i Radio Syd.

1990:
Vores 3. Forårskoncert arrangerede vi i Kløvermark-hallen, Sønderborg, da pladsen var blevet for trang for publikum på
Sønderborg Statsskole.
Fra starten af 90'erne har vi gennemsnitligt spillet ved ca. 25 arrangementer om året.

1991:
Vi
udgav vores første cassette-bånd.
Vi var på Samsø og bidrog musikalsk til Havnefesten i Ballen.
Vi spillede i biografen på Sedov, verdens største skoleskib (russisk). Skibet lå til kaj i Sønderborg.

1994:
Vi
udgav vores cassette-bånd nr. 2.

1995:
Vi får en savspiller, Aksel Hansen, i orkestret.

1997:

vi udgav vores cassette-bånd nr. 3, samt en CD med (samme repertoire).

1997:
En lørdag eftermiddag i juni spillede vi i en af de små haver i Pileallé i København.

En lørdag formiddag i december
spillede vi julemusik i gågaden i Sønderborg. Arrangementet blev transmitteret i Radio Syd.

2001:
I juni var vi til jubilæumsfest hos Ebeltoft Harmonikaklub.
Senere i juni var vi med til indvielsen af færgen Bitten Clausen i Hardeshøj.

2002:
Vi opretter vores hjemmeside på internettet.

2003:
Marts: Ved vores Forårskoncert havde vi solister på trompet og fløjte til nogle af vores numre.
Senere i marts var vi til krokus-fest i Husum, Nord-Tyskland.
I august deltog vi i harmonika-træffet i Jyderup.

2004
:
25. februar
: Vores orkesterleder og formand, Alfred Renner, bliver af Jydske-Vestkysten og Sydbank udpeget til "Februar måneds lyspunkt".

2005:
I marts udgiver vi vores anden CD Evighedsblomster (indspillet i januar og februar).

Vores 18. Forårskoncert arrangerede vi i Teatersalen ved Comwell Hotel, Sønderborg. Vi var dermed fritaget for det krævende arbejde med scene-opbygning og opsætning af stole og borde. Publikum var godt tilfredse med koncertsal-løsningen.
I september deltager vi i harmonikatræf i Skive.

2006:
 Et arrangement sammen med Ældresagen og Ældresagens Kor var et godt og nyt tiltag.
Oktober: "Spil-dansk-dag", arrangement sammen med Ældresagen og Ældresagens Kor gik rigtig godt og var pænt besøgt.
25. november: Vi spillede i Alsion i anledningen af markeringen af Sønderborg By's 750 års jubilæum.

2007:
Marts: Foreningen "Puch's venner" beder os om at underholde ved Frühshoppen på Notmarkhus. Det faldt i så god jord, at vi hvert år siden har bidraget med vores underholdning.Ved Forårskoncerten i marts var Flensburger Fördemöwen, Søren Brix, Julie og Julie's lillebror Rasmus med til at gøre dagen festlig.
I august spillede vi i større og mindre grupper ved Sønderborg's "For sejl i 1000 år" - arrangement. Den 25. oktober bidrog vi med et arrangement i forb. m. "Spil-dansk" - dagen.Klubbens spillere deltog i spil-sammen-kursus på Bernstorffminde og i november havde vi koncerttur til Herning.

2008:
Forårskoncerten blev krydret med Fugetti og Trio Nord.
Vi fandt nye øvelokaler i Musikhuset, Sønderborg, idet EUC's lokaler på Grundtvigsallé (Håndværkerskolen) desværre ikke kunne være til vores rådighed længere. Vi startede i Musikhuset pr. august.
I slutningen af maj spillede vi i Danfoss' kantine E24. Sidst i maj deltog vi i Ærø-træffet og i slutningen af juni underholdte vi på friluft-scenen ved Nordborg Sø (nedenfor Idrætscentret)Frivillighedsdagen, som er kommunens markering af de frivilliges indsats, blev fejret i Nord-Als Idrætscenter; vi var hus-orkester og har været det siden.
I starten af december måned underholdt vi med jule-musik i Danfoss-kantinen E24.

2009:

Året starter med en overvejelse om at arrangere danse- og syng-med aftener på Alléen i Sønderborg.
År 2009 er vores 25-års jubilæumsår. Forårskoncerten bliver i to afdelinger: Eftermiddag med bl.a. Flensburger Akkordeon Orkester, Kim Sjøgren, Lena og Jørgen Sundequist og Bjarke Mogensen. Om aftenen er det bl.a. Harmonika-Club Niebüll der underholder.
Den 6. juni deltager vi i Stevning Musikfestival, midt i juni er vi til Ringe-træf og i slutningen af juni spiller vi til Bov Ringridning.
I midten af juli underholder vi i Gartnerslugten i Rinkenæs.
I august er vi på tur til Vejle og besøger bl.a. Kinoorgel-museet i Hornstrup.
Midt i september ruller den første danseaften på Alléen af stablen og er en rimelig succes.
Den 1. november (så tæt på vores fødselsdag som muligt) afholdt vi et jubilæumsarrangement i Sønderborg Teatersal med deltagelse af Allerød Harmonikaorkester og Rasmus Mose's trio.
I slutningen af november holdt vi adventskoncert i Musikhuset

2010:
Forårskoncertens gæstespillere var 1.  Akkordeon-Orchester-Eckernförde. Senere i marts måned underholdte vi ved Fest-i-by-Nordborg.
Den 5. og 6. juni havde vi en bustur til Æbeltoft. Vi spillede i festteltet og på Fregatten Jylland
Adventskoncert i Musikhuset med Flensburger Förde-Möwen.
Klubbens formand og orkesterleder, Alfred Renner, samler lyd og billeder fra klubbens historie og udarbejder en DVD om klubbens første 25 år.
Det bliver på en ekstraordinær generalforsamling, d. 18. oktober, vedtaget at klub-kontingentet bliver helårligt.

2011:
Ved Forårskoncerten deltog Ulla Moustgaard fra Egtved Musikskole med 2 orkestre. Desuden havde vi besøg af John Jensen, hvor vi spillede til hans sang og melodi "Fred på vor jord".
Primo marts underholdt vi ved forbrugermessen i Havnbjerg.
I slutningen af maj havde vi igen besøg af Kampen Veteranorkester fra Norge.

Søndag den 21. august spillede vi fra kl. 12 til 14 ved indgangen til ”En søndag på Als”.

Adventskoncerten i Musikhuset i november var med
Flensburger Förde-Möwen.

I slutningen af november var en del af klubbens medlemmer på en Berlin-tur, dog skulle vi ikke spille.

2012:

Forårskoncerten i marts havde indhold af bl.a. Lillestrøm Trekkspelorkester fra Norge og duo'en "Heidi Ludvigsen + Bruno Jensen".
Igen i juni, som så mange gange før, musicerede vi ved Nordborg Ringridning's eftermiddagskaffebord.
I begyndelsen af juli måned havde vi musikalske indslag ved indvielsen af en bade- og bådebro ved Dyvig på Nord-Als. Senere på måneden underholdt vi på Sønderborg Havn i anledning af træf blandt store sejlbåde.
Blandt mange af årets arrangementer kan nævnes, at vi musikalsk fejrede Lavensby Camping's jubilæum.

Ved Adventskoncerten i slutningen af november havde vi Mandskoret Sønderborg på scenen.

                                                                              

                                                                     Retur 

 

 

 

 

.