Om Sønderborg Harmonikaklub

Vi er en kreds af harmonikaspillere, der i foreningsregie mødes hver mandag kl. 17:30. Her øver vi orkesterets repertoire og nye melodier.
Der spilles for det meste i flere stemmer. Vi har en rytmegruppe bestående af bas, guitar og trommer
Vores repertoire, som vi selv synes er festligt, folkeligt og fornøjeligt, spænder vidt: Valse, marcher, tangoer, lidt fra operetter og film, div. potpourrier og syng-med-numre. Vi har i Sønderborg Harmonikaklub et par gode forsangere.

Vi har ca. 25 arrangementer for orkestret om året. Det er plejehjem, ringriderfester, byfester, markedsdage og foreningsfester.
Dertil kommer vores egen arrangerede Forårskoncert, som siden 1988 har fundet sted i marts måned. Her har vi, udover os selv, 1 - 2 orkestre / solister på scenen. Publikum synes godt om denne indledning til foråret, idet vi har ca. 400 gæster.

Sønderborg Harmonikaklub er medlem af landsforbundet "Danske Harmonikaspilleres Landsforbund".

Vi har et godt socialt samvær, hvilket bl.a. kommer til udtryk ved vores sommerfester og juleafslutning. Vi kommer fra øen Als, Sundeved og Broagerland. Vores kontingent var fra starten på 120 Kr. pr. halvår. I år 2000 ændrede vi kontingentet til 100 Kr. pr. halvår. Vi er ca. 44 aktive - og 43 passive medlemmer.

Lige siden klubbens start har vi nydt godt af vores orkesterleder Alfred Renner's store engagement og indsats for klubben. Alfred arrangerer de fleste af orkestrets musikstykker og har håndskrevet langt størstedelen af klubbens noder. Også i partitur. Vi er, siden 2007, medlem af Sønderborg Musikråd.


 

 Retur