Sønderborg Harmonikaklub.


  Covid19 situationen.

  
Situationen omkring Covid19 epidemien, og de deraf følgende
   restriktioner og foranstaltninger, har gjort, at vi har været
   nødsaget til at aflyse årets adventskoncert, der var planlagt
   til den 22. nov.  2020. i Musikhuset på Skovvej.

   De indførte restriktioner medfører desværre også, at vi  må
   aflyse vor juleafslutning , der var planlagt til den 11. december.
   vi kan foreløbigt heller ikke mødes til orkesterprøver i
   Musikhuset på Skovvej.
   Begrænsningen gælder foreløbigt året ud.
   Herefter bliver situationen revurderet. Vi håber, at vi kan komme
   i gang med orkesterprøverne i løbet af januar måned.

   Vi ønsker vort trofaste publikum en god jul, et godt nytår og en
    bedring af Corona situationen, så vi kan mødes til
    Forårskoncerten i Musikhuset sidst i marts eller først i april.

  Opdateret den 11-11-2020 designet for 1024X768  

 

 

 

       


 

 

F