Kontakt Sønderborg Harmonikaklub

  Orkesterleder og formand:
Alfred Renner, Fryndeshave 6, Fynshav, 6440 Augustenborg
Telefon: 7447 4337
Mobil:    40147403
E-mail:
alfred-renner@bbsyd.dk
 
  Kasserer: Knud Morsing, Bogøvej 15, 6430 Nordborg
Telefon: 6175 8623
E-mail:
km@sonderborg-harmonikaklub.dk
 
  Næstformand: Peter Laygardt, Svanestien 33 Langesø
 6430 Nordborg
Telefon: 2370 6734
E-mail:
pl@sonderborg-harmonikaklub.dk
 

Retur